• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประชุมอบรมการพัฒนาทบทวนและยกระดับการดำเนินการด้านหลักสูตรสถานศึกษา สู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล


วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - รับชม : 97 ครั้ง