• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ประนอม ไทยกรรณ์ เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 - รับชม : 109 ครั้ง