• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

พิธีเปิดนิทรรศการ สมุนไพรไทย อนาคตไทย


วันที่ 2 กันยายน 2564 - รับชม : 105 ครั้ง