• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ


วันที่ 1 เมษายน 2567 - รับชม : 39 ครั้ง