• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดอบรมแกนนำส่งเสริมป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - รับชม : 102 ครั้ง