• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2564 และได้ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก


วันที่ 26 สิงหาคม 2564 - รับชม : 91 ครั้ง