• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลด้านการจัดการเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 123 ครั้ง