• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลสถานศึกษา IQA Award ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง


วันที่ 30 สิงหาคม 2565 - รับชม : 142 ครั้ง