• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การรับมอบเทคโนโลยีพลังงาน จากผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง


วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 - รับชม : 130 ครั้ง