• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ To Be Number One และงานห้องสมุดดีเด่น


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 - รับชม : 123 ครั้ง