• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนอีโคสคลู (Eco School) ระดับต้น (ปี 2565-2568)


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 - รับชม : 111 ครั้ง