• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 - รับชม : 167 ครั้ง