• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ร่วมสืบทอดประเพณีปีใหม่เมือง สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และรดน้ำดำหัวผู้อุปการคุณ


วันที่ 19 เมษายน 2565 - รับชม : 138 ครั้ง