• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ร่วมแสดงการตีก๋องปู่จาในงานมหกรรมก๋องปู่จานครลำปาง ประจำปี 2565


วันที่ 10 เมษายน 2565 - รับชม : 145 ครั้ง