• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศแจ้งหยุดเรียน

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมแจ้งประกาศหยุดเรียน ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นเวลา 1 วัน
18 ก.ค. 66 | รับชม : 236 ครั้ง