• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
28 มิ.ย. 66 | รับชม : 262 ครั้ง