• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การชำระเงินระดมทุนเพื่อการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ เรื่อง การชำระเงินระดมทุนเพื่อการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 จำนวน 2,110 บาท
3 พ.ค. 66 | รับชม : 223 ครั้ง