• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประกาศแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง วัน เวลา สถานที่ และการแต่งกายของนักเรียน
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 การประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 (การแต่งกายชุดนักเรียน)
- วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมกับการรับทุนโครงการทุนเรียนดีเสริมงามวิทยาคม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
28 เม.ย. 66 | รับชม : 146 ครั้ง