• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีงานทำทุกระดับ โดยกระทรวงแรงงานได้สร้างแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" เชื่อมโยงตำปหน่งงานของภาครัฐ-เอกชน พร้อมให้บริการผ่านระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จบการศึกษา และประชาชนที่ว่างงาน ผ่านระบบออนไลน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาแพลตฟอร์มสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง ตามโปสเตอรที่แนบ


17 เม.ย. 66 | รับชม : 263 ครั้ง