• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Comer Stone

โครงการเเก้ปัญหาภัยเเล้งลุ่มน้ำเเม่ต๋ำ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดโครงการนวัตกรรมระดับประเทศเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน NBI Youth Club s Cap-Comer Stone (CCS National Contest) จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช) รุ่นที่ 4 ได้มอบทุนการศึกษาดังนี้
1. นายพงศธร อินบุญส่ง
2. นางสาวเพียงระวี เทพเสาร์
3. นางสาวสวิชญา วังเเก้ว
ครูที่ปรึกษา ครูกรรณิกา บุญประเสริฐ
รางวัลชมเชยระดับประเทศจากการประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Comer Stone (CCS National Contest) พร้อมทุนการศึกษา
1.นายมินธาดา คำลือ
2.นางสาวสุภาภรณ์ เเสนทาผัด
3.นางสาวกชพร ต๊ะสุภา
ครูที่ปรึกษา ครูกรรณิกา บุญประเสริฐ
31 ม.ค. 66 | รับชม : 208 ครั้ง