• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิภาวรรณ ฝั้นอุด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำนักเรียน ได้แก่ 1. ด.ญ.พรรณารา แก้วประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.3/1 2. ด.ญ. วิลาสินี ศรีธิ นักเรียนชั้น ม.3/3 และ 3. ด.ช. ณฐโชค ขัดผาบ นักเรียนชั้น ม.2/1 เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 26 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด พร้อมเงินรางวัล และจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป