• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 สู่ความยั่งยืน

นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำนักเรียนเข้ารับพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 สู่ความยั่งยืน โดยมี นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ และนายเอกชัย จันทร์ตา เป็นครูที่ปรึกษา ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน