• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

นักเรียนคนเก่งรับมอบทุนการศึกษจากมูลนิธิ พสวท.


วันที่ 22 มกราคม 2565 - รับชม : 45 ครั้ง