• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การให้บริการ

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


 

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


 

 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ