• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
โทรศัพท์ 054-286123 โทรสาร 054-286333

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม