• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายสุมล สัญญเดช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9519752
E-mail : sumol_2507@hotmail.com


นายวิชิต อินนันไชย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
บอร์โทรศัพท์ : 098-2452326
E-mail : wichit54860@gmail.com


นายสรายุ รักเจียม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
บอร์โทรศัพท์ : 0856780828
E-mail : sarayukegerrard@gmail.com