• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


 

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ. 2565

การกล่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงเรียน 2565
และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)