• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี


 

 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต