• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา


วันที่ 20 ธันวาคม 2564 - รับชม : 47 ครั้ง