• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มต้ำแม่ต๋ำ


วันที่ 4 ธันวาคม 2564 - รับชม : 46 ครั้ง