• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมเข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - รับชม : 83 ครั้ง