• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 80 ครั้ง