• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทำโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาดีเด่น"


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 63 ครั้ง