• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 46 ครั้ง