• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.2-ม.4 และระดับชั้นอื่น ๆ (บางส่วน)


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 45 ครั้ง