• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้น ม.2-ม.4 และ ม.5-ม.6 (บางส่วน)


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 - รับชม : 46 ครั้ง