• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน "49 ปี เสริมงามวิทยาคม สร้างคนดี สู่วิถีใหม่"


วันที่ 16 กันยายน 2564 - รับชม : 47 ครั้ง