• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมส่งเสริมป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน ระดับชั้น ม.1


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - รับชม : 45 ครั้ง