• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประกวดคำขวัญและตอบคำถาม หัวข้อ "รู้เท่าทันการพนันและเกมออนไลน์"


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - รับชม : 43 ครั้ง