• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำประชาธิปไตย (สภานักเรียน)


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 - รับชม : 10 ครั้ง