• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - รับชม : 14 ครั้ง