• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับภาคเหนือ


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - รับชม : 49 ครั้ง