• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

อบรมแกนนำป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - รับชม : 57 ครั้ง