• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 42 ครั้ง