• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - รับชม : 51 ครั้ง