• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติสาสตร์


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 48 ครั้ง