• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - รับชม : 43 ครั้ง