• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ศึกษาดูงานโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 - รับชม : 8 ครั้ง