• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ยอนดีกับลูกชงโคคนเก่ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 (TCAS3)


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - รับชม : 53 ครั้ง