• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 - รับชม : 56 ครั้ง